Rólunk

Intézmény bemutatása

Az önkormányzati fenntartású intézményünk, a Kincskeresők Óvoda, 1972-ben épült, a lakosság és a kerület dolgozóinak összefogásával. Kőbányán, a városközpontban található a kétszintes épület, melyet örökzöld növények, és évtizedes lombhullató fák vesznek körül. Egy kis zöld sziget, a környező betonrengeteg között.

Az épületbe lépőket igényes, esztétikus, szeretetteljes, és családias környezet fogadja. A földszinti aulában, az emeletre vezető lépcső mellett, egy terrárium további két akvárium zöldnövényzet, zöld kuckó kialakítása az emeleten egy akvárium, zöld növényzet teszi hangulatosabbá és barátságosabbá az óvodát. A dekoráció és bútorzat megválasztásában törekszünk gyermekbarát felhasználás kialakításra.

Az épület, 5 csoport működésére, 131 gyermek befogadására nyújt lehetőséget.

Jelenleg 4 csoporttal működik az óvodánk. Két csoport vegyes életkorú, két csoport homogén csoportként működik 2019 szeptembere óta.

Az épület tágas csoportszobákkal, korszerű tornateremmel, nyújt lehetőséget a gyermekek mindennapi mozgáskultúrájának, testi-, lelki-, szellemi egészségének fejlesztéséhez, megőrzéséhez. Továbbá teret ad az ovi-foci, teak-wando, néptánc. roki tánc foglalkozásoknak. További helységink biztosítják a logopédiai-, pszichológusi-, és fejlesztő ellátást. Udvarunkon az ovi-foci pálya ad lehetőséget a változatos tervezett mozgásra, és az ovi-foci foglalkozások megtartására tavasztól őszig tartó időszakban.

A két zsibongót összekötő lépcsőházunkban a lépcsőfordulóban lelhető fel a fali malom játék, a egy társas játék, továbbá egy gyermekeknek kialakított rajzoló felület, melyet mindenki használhat teret engedve a szabad önkifejezés késztetésének. Az innovatív tér kihasználás segíti a gyermekek kreativitásának, ösztönzését.

 

Óvodánk nyitott szemléletű, célunk a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása. Programunk, melyet testületünk maga készített el, Freinet elemekkel átszőtt, tevékenységekre épülő, innovatív, pedagógiai program, amely biztosítja a széleskörű szabadságot, a gyermekek és a pedagógusok számára is. Az alternatív pedagógiák közül, érdeklődésünkhöz, nyitott szemléletünkhöz, a legközelebb állónak a Freinet pedagógia szellemiségét találtuk. Ami leginkább megfogott minket az, az élet-, és természetközeliség, a beszélgető-körök, a csoportokban megjelenő műhelyszerű elrendezés, valamint a szabd önkifejezés lehetősége (szabad rajz, zenei alkotások, mozgásos önkifejezés, színpadi kifejezés, szabad fogalmazás, vita, kommunikációs technikák), melyek saját tapasztalatokon, élményeken alapulnak. A Freinet pedagógiában nagy jelentősége van a műhelyeknek, és a különböző technikák alkalmazásának. A technikák eszközei a nevelésnek, segít megvalósítani a gyermekek személyiségének kibontakozását, és képességeik fejlesztését. Az óvodában 11 technikát alkalmazunk, melyek az óvodás korú gyermekekhez leginkább közel állnak. Pedagógiai Programunk alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja.

 

Tevékenységeinket projektekben tervezzük, mert ez lehetőséget biztosít arra, hogy minden gyermek eredményes legyen valamiben, sikerélményhez jusson. Egy-egy projekt kéz-, három hétig is eltart az adott témától függően. A pedagógusok szívesen vonják be a szülői kört a projektek megvalósításába. A projekt módszer lehetőséget ad az egyensúlyt teremtésre a gyermekek és a pedagógus céljai, elképzelései és ötletei között. A projektmódszer egy olyan öndifferenciáló módszer, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek saját választásuk szerint, sokféle módon tanulhassanak. Megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a gyerekek számára az egész folyamat során biztosít.

 

Csoportszobáink világosak, otthonosak, mindegyikhez tartozik egy öltöző, és egy mosdó. A csoportok berendezésébe, a szükséges eszközök beszerzésébe, gyűjtésébe aktívan bevonjuk a gyerekeket és a szülőket is. A berendezést igyekszünk a gyermekek igényeihez, tevékenységeihez igazítani. Előnyben részesítjük a természetes anyagokat, a pasztell-, és földszíneket. Minden csoport tükrözi az ott dolgozó pedagógusok ízlésvilágát, kreativitását. Kuckókat alakítottunk ki, amelyek lehetőséget nyújtanak a beszélgetésre, elmélyült tevékenységekre, kisebb csoportok bizalmas együttlétére. A kuckókban szívesen játszanak, beszélgetnek a gyerekek, és ebben a bizalmas légkörben szívesebben, bátrabban nyilvánulnak meg (beszélgetés, szabad önkifejezés: mesélés, bábozás, éneklés, táncolás stb.).

Csoportszobáinkban, állandó műhelyeket alakítottunk ki, melyekben a gyermekek szabadon, egymás tevékenységeit nem zavarva tevékenykedhetnek, alkothatnak.

Ügyes kezek műhelye – hatszögletű asztal biztosítja a gyerekek számára, hogy körben ülve, elmélyülten tevékenykedhessenek (agyagozás, rajzolás, festés, varrás, barkácsolás). Körben a polcokon találhatók a szükséges eszközök, itt kapnak helyet a barkácsoláshoz szükséges félkész eszközök, szerszámok: kalapács, fűrész. A festés kellékei: festékek, ecsetek, szivacsok, csuhé, gyertyák, különböző méretű, és színű papírok stb, melyeket a gyermekek a nap bármely szakában önállóan használhatnak.

Zene-bona sarok - polcokon különböző hangszerek (saját készítésű és bolti), színes kendők, magnó, rádió találhatók. A gyerekek a nap folyamán a szabad önkifejezés lehetőségének kihasználásával élve, táncolhatnak, zenélhetnek, énekelhetnek.

Mese-sarok – polcokon mesekönyvek, leporellók, kesztyű-, és ujjbábok, különböző kiegészítők (szoknyák, kalapok, sapkák, fátylak) találhatók. A mese kuckóban ülve szabadon mesélhetnek, képeskönyvet nézegethetnek, mesét írhatnak (rajzos), dramatizálhatnak a gyerekek. Lehetőségük van az átváltozásra, beöltözésre, bábozásra.

Természet-sarok – itt kapnak helyet azok, kincsek, amelyeket kirándulások, séták alkalmával gyűjtünk a gyerekekkel (kavicsok, kagylók, kövek, tollak, magvak, faágak stb.). Természetesen a gyerekek otthonról is hozhatnak érdekes kincseket. Itt található az akvárium a halakkal, mely lehetőséget biztosít az állatgondozásra.

Beszélgető-kör – a gyermekek szabadon véleményt nyilvánítanak, vitatkoznak, beszélgetnek bármiről, ami érdekli őket, előadást tartanak, közösen tervet készítünk, az elkövetkezendő hetek programjairól, és az ünnepekről. A gyermekek bátrabban, magabiztosabban fejezik ki magukat, sokszor már otthon, szüleik segítségével felkészülnek, egy-egy téma feldolgozására (könyvek, szülők ismeretére támaszkodva), ezekben a meghitt beszélgető-körökben, szívesen megosztják társaikkal az ismereteiket, élményeiket, tapasztalataikat. A történetek és mesék kitalálásában, az események tovább vitelében, meglepő fordulatokkal szövik a mese hálóját a gyerekek.

Udvarunk tágas, gondozott, minden csoport saját udvarrésszel, virágoskerttel, és veteményes kerttel rendelkezik, melyet közösen gondozunk a gyerekekkel. Törekszünk arra, hogy minél nagyobb füves terület álljon a gyermekek rendelkezésére, de megtalálható ezen kívül homokos, kavicsos, dombos, és betonos felület is. Mindez lehetőséget biztosít a sokoldalú mozgásfejlesztésre (biciklizés, rollerezés, motorozás, hempergés, homokozás stb.). Az udvar központi helyén kialakítottunk egy KRESZ – pályát, ami segíti a közlekedési szabályok megismerését, betartását. A műfüves foci pálya hívogatja a gyerekeket az önfeledt labdajátékokra (foci, kosárlabda, kidobós játékok). A mezítlábas lépegetőnk a hozzánk járó gyerekek egyik kedvence tavasztól őszig, ők gondozzák, amennyiben szükségét látják. Tavasztól őszig tartó időszakban működik ugrálónk, melyet mindig eg óvodapedagógus felügyel a gyermekek biztonságát figyelemmel tartva. Két csúszdánk és a mászó falunk 2019 nyarán került a z udvarunkra.

Az udvaron lehetőséget biztosítunk az átjárhatóságra, egyik udvarrészről a másikra. Az udvarprojektünk lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek szabadon választhassanak a felkínált tevékenységek közül (homokozás, motorozás, biciklizés, labdajátékok, kézműves tevékenységek, körjátékok).

Udvarunkon megtalálható a komposztáló, madáretető és itató, madárodú, lepkekert, ami segíti a természettel való szoros együttlét megtapasztalását, a környezetbarát szemlélet kialakítását, és nem utolsó sorban közvetlen tapasztalatszerzést.