A Kőbányai Kincskeresők Óvoda elkötelezett a látogatók személyes adatainak a védelmében. A regisztrálók adatait bizalmasan kezeli. Megtesz minden olyan lépést, amely garantálja ezen adataik védelmét, és biztonságát.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos törvényekkel, különösen az alábbiakkal:

– 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről

– 2001. évi CXIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

– 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes feltételeiről.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és ezen szabályzatban rögzített elvek szerint kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a nem szükségszerű adatszolgáltatást megtagadja.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN SZÜKSÉGSZERŰEN MEGADANDÓ ADATOK:

– Név, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat semmilyen esetben sem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail címének megadásával egyben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen e-mail címen megadott belépésekért minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki a címet regisztrálta.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A személyes adatokat kizárólag az alábbiakban felsorolt tevékenységek céljából használjuk fel:

Az oldalunkon kizárólag nevükkel, email címükkel és a belépéshez szükséges jelszavukkal regisztrált felhasználók az intézményben elérhető programokra a helyüket.

 

A regisztrált felhasználók adatait 5+1 évig tárolja a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vagy a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, ha az hosszabb határidőt ír elő.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat más célokra semmilyen esetben sem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, esetleg hatóságnak történő kiadása. Hacsak erről a törvény nem rendelkezik másként, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név:Kőbányai Kincskeresők Óvoda  

Cím: 1105. Budapest, Mádi utca 4-6.

Telefonszám: 06-1-261-51-20

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA:

 

– ADATKEZELŐ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jelen esetben a szolgáltató, aki önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, azok kezelésének a célját, és módját meghatározza.

 

– ADATKEZELÉS

Alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, így különösen az adatok felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, megváltoztatása, zárolása, esetleges törlése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

– ADATFELDOLGOZÁS

Az összes adatkezelési feladathoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

Meghatározott harmadik fél részére történő hozzáférhetőség biztosítása az adatnak.

 

ADATTÖRLÉS

Az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azoknak a visszaállítása többé nem legyen lehetséges.

 

– HARMADIK SZEMÉLY

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval.

 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda  kérésre tájékoztatást ad az azt kérő személy részére, a rá vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, és jogalapjáról.

A tájékoztatást a kérelemtől számított 30 napon belül írásban küldi el.

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bárki fordulhat hozzánk a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bárki kérheti adatainak helyesbítését, vagy azok törlését. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat.

 

Nyitva

  • Hétfő - Péntek :
    6.00 - 18.00
Telefon
+36 70 199 6841, +36 1 261 5120
Kapcsolat