Tisztelt Látogató, Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önt a Kőbányai Kincskeresők Óvoda honlapján.

Honlapunk segítségével szeretnénk bemutatni óvodánkat, mindennapi életünket, szerteágazó tevékenységeinket, megosztani Önökkel az aktualitásainkat, híreinket.

A honlapunk célja a napra kész információ áramlás biztosítása közvetlen és közvetett partnerünk továbbá, valamennyi óvodánkba járó és intézményünk iránt érdeklődő számára.

Bemutatkozást kínálunk az intézményünkben szervezett programokról, külön foglalkozásokról. 

Bízunk benne, hogy megismerve minket Ön is velünk együtt fogja formálni gyermeke életszemléletét, világról alkotott elképzelését.

Sztudva Mónika
Intézményvezető
Kőbányai Kincskeresők Óvoda

Kik azok a Kincskeresők?

Köszöntjük mindazokat, akik ezt a programot kezükbe veszik, megismerkednek vele, és úgy gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését a Kincskeresők Pedagógiai Program szerint dolgozó óvodapedagógusokra bízzák.
Programunk olyan innovatív, multikulturális nevelésen alapuló integrációs pedagógiai program, amely tevékenységekre épül, Freinet elemekkel átszőtt ismeretszerzési folyamat, az óvodapedagógus pedagógiai nézeteinek széleskörű szabadságát biztosítja.

Az alternatív pedagógiák közül egyéniségünknek, érdeklődésünknek, a helyi adottságainknak legmegfelelőbbnek a Freinet pedagógia szellemiségét találtuk: a természet-, és élet közeliséget, a szabad önkifejezést (szabad rajz, vita, zenei alkotások, mozgásos önkifejezés, színpadi kifejezés, szabad fogalmazás, kommunikációs technikák), mely saját élményeken, tapasztalatokon alapul, a megtapasztalást, kísérletezgetést, a közös munkálkodást, az élményszerzés lehetőségét, a beszélgető-kört, és a műhelymunkákat.

Óvodánk nyitott szemléletű, ahol a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelésre.

További célunk, hogy óvodásaink az őket körülvevő világhoz, odafigyelő szemmel, megérző és improvizatív készséggel, cselekvő módon viszonyuljanak.

A csoportszobák Freinet szellemiségének megfelelően műhelyszerű elrendezésben, lehetőségeinkhez mérten természetes anyagokkal, tárgyakkal berendezett, családias hangulatot árasztanak.

Az óvodában folyó pedagógiai munkánk tartalmát a természet szeretete, környezetünk védelme, óvása adja.

Munkánk egyik legfontosabb  kihívása, hogy minden gyermek számára megtaláljuk azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb.

Projektjeinket a gyermekekkel együtt tervezzük, melyet rajzos formában rögzítünk. Ötleteiket, kívánságaikat beépítjük fejlesztő tevékenységeinkbe, melyek közül szabadon választhatnak. Vállalásaikat, rajzos tevékenységjelző táblán, jelük felakasztásával erősítik meg. A fejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenység szabadon választható legyen, elvégzése örömöt, sikerélményt, újabb tapasztalatszerzést jelentsen a gyermek számára. Életmódszervezésünk biztosítja, a természettel való közvetlen kapcsolat iránti igény kialakítását, valamint a környezetvédő, környezettudatos magatartás és szemlélet megalapozását. Sokat tartózkodunk a szabadban minden évszakban. Mindennapi tevékenységeink, a séták, természetjárások, kirándulások, erdei tábor mélyíti a természettel való közvetlen kapcsolatot.

Középpontba helyezzük a valódi cselekedtetést, felfedező ismeretszerzést, egyéni tapasztalást.
A gyermekek egyéni sajátosságait megismerve, abból kiindulva a tevékenységekben, tevékenységek sorozatán keresztül valósítjuk meg a képességfejlesztést. Freinet gyermekközpontú pedagógiájával támogatjuk az eltérő szükségletű gyermekeket, biztosítjuk az egyéni érdeklődést, az egyéni ütem, az önállóság és önkéntesség lehetőségeit.

Az óvoda dolgozói

 

Nyitva

  • Hétfő - Péntek :
    6.00 - 18.00
Telefon
+36 1 261 5120
Kapcsolat